Nước mắm Phú Quốc gặp khó ngay trên “sân nhà”

Các doanh nghiệp sản xuất nước mắm tại Phú Quốc đang phát huy các giá trị thương hiệu chỉ dẫn địa lí tiếp cận các thị trường mới, nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên các doanh nghiệp nước mắm Phú Quốc vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển và bảo vệ thương hiệu nước mắm Phú Quốc.

nuoc-mamphu-quoc

Cơ sở sản xuất nước mắm Thanh Quốc là cơ sở sản xuất nước mắm lâu đời tại huyện đảo Phú Quốc. Từ khi thực hiện đúng quy định về quản lí và chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm tại tỉnh Kiên Giang, ngoài thị trường truyền thống là Nhật Bản, doanh nghiệp đã có thêm nhiều thị trường mới như EU, Hoa Kỳ. Giá trị sản phẩm theo đó cũng được tăng cao hơn trước khoảng 70 %. Trước đây một chai nước mắm Phú Quốc 40 đạm nếu không được kiểm soát thì giá thành khoảng 50 nghìn đồng. Nhưng khi được kiểm soát và được gắn tem, quy trình làm nước mắm được thực hiện rất nghiêm ngặt, chặt chẽ, do vậy sản phẩm cũng tăng giá trị ( Khoảng 70-75 nghìn đồng 1 chai).

Có thể thấy lợi ích của việc chỉ dẫn địa lí cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc là rất lớn.Tuy nhiên doanh thu tăng, nhu cầu về sản phẩm nước mắm Phú Quốc cao nhưng sản lượng thì khó có thể tăng. Hiện nay khó khăn đầu tiên cho nước mắm Phú Quốc nằm ở nguồn nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu cho sản xuất nước mắm mà được bảo hộ địa lí thì rất hiếm. Vì thế các doanh nghiệp phải đặt mua cá và phải tuyển chọn rất kĩ sao cho cá cơm đạt 95-100% nguyên chất.

Việc bảo hộ một sản phẩm chỉ dẫn địa lý không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là sự tham gia của người tiêu dùng. Tuy nhiên, để nhận biết sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì doanh nghiệp và các tổ chức liên quan phải tích cực quảng bá cho người tiêu dùng nhận diện. Bên cạnh đó cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước và truyền thông để giá trị của sản phẩm đã được chứng nhận không nhầm lẫn với sản phẩm khác.